Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên thông tin miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2023-2024.

Sinh viên nộp hồ sơ đến ngày 22/01/2024 cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên của Trường.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.