Thông báo nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023

Tin tức - Thông báo
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023 như sau:
 
– Thời gian nộp học phí: từ ngày 21/12/2022 đến ngày 01/01/2023
– Sinh viên nộp học phí bằng các hình thức:
    • Nộp tại quầy giao dịch của Ngân hàng Vietinbank
    • Nộp qua ứng dụng Vietinbank iPay
    • Nộp trực tuyến qua cổng thông tin của trường https://ctuet.edu.vn