Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chi đoàn - Chi Hội Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

    Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu sáng tạo ra thị trường, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ cần Thơ tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần I.

    Các lĩnh vực tham gia dự thi:

     • Khoa học, công nghệ
     • Công nghiệp, chế tạo sản phẩm
     • Giáo dục, y tế
     • Dịch vụ, du lịch
     • Tài chính, ngân hàng
     • Kinh doanh tạo tác động xã hội
     • Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác

    Thời gian tổ chức cuộc thi: từ nay đến ngày 31/05/2023

    Sinh viên nộp ý tưởng dự thi đến ngày 20/02/2023

    Chi tiết, hướng dẫn, quy định cuộc thi vui lòng xem trong thông báo đính kèm.

     Mẫu đơn đăng ký dự thi.