Báo cáo khoa học năm 2021

Tin tức - Thông báo
    1. Truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2 – Ths Vũ Văn Quang
    2. Dự thảo Quy hoạch điện VIII, Những vấn đề trọng tâm của quy hoạch theo báo cáo của Viện Năng lượng, Bộ Công thương – Ths Huỳnh Phát Triển
    3. Giới thiệu các ứng dụng quản lý công việc, nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân và tổ chức thời đại 4.0  – Ths Nguyễn Phú Quí

Thời gian: dự kiến vào tháng 07 năm 2021

Địa điểm: Hội trường C, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Kính mời các thầy cô và các em sinh viên đến tham dự.