Điều chỉnh kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, môn Giáo dục thể chất

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Điều chỉnh kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, môn Giáo dục thể chất năm học 2020-2021.

    • Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh: thời gian học từ ngày 05/07/2021 đến ngày 24/07/2021
    • Môn Giáo dục thể chất: thời gian và kế hoạch học tập sẽ có thông báo sau

    Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.