Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Yêu cầu toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động, người học nghiêm túc thực hiện.

     Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

     Kịch bản ứng phó với dịch bện Covid-19.