Danh sách nhóm Zalo – học kỳ hè Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Tin tức - Thông báo

    Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo danh sách các nhóm Zalo các học phần mở trong học kỳ hè năm học 2020-2021 của Khoa như sau:

   • Học phần Mạch điện tử:                 https://zalo.me/g/hsohcw729 
   • Học phần Mạch điện:                      https://zalo.me/g/mdzzok311   
   • Học phần Giải tích hệ thống điện: https://zalo.me/g/plkmbc709
   • Học phần Thiết kế hệ thống điện: https://zalo.me/g/suzfkj623 

     Các em sinh viên tham gia vào các nhóm trên để biết thêm thông tin về lớp học.