Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021.

    • Đối với sinh viên khóa 5,6,7: sinh hoạt cố vấn học tập tại lớp trong tháng 10 và 11/2020
    • Đối với sinh viên khóa 8 (khóa tuyển sinh năm 2020): 

     1. Thời gian: Từ ngày 06 tháng 10 năm 2020

     + Buổi sáng: Bắt đầu lúc 7 giờ

     + Buổi chiều: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

     2. Địa điểm

     + Nhóm 1, 2, 3: Sinh hoạt đầu khóa tại Hội trường A

     + Nhóm 4: Sinh hoạt đầu khóa tại Hội trường B

     + Nhóm 1, 2, 3, 4 (buổi 4): Kiểm tra tiếng Anh đầu vào tại Phòng máy vi tính của nhà Trường (Xem chi tiết tại đây)

     + Nhóm 1, 2, 3, 4 (buổi 5): Khám sức khỏe đầu vào tại Hội trường A.

     Sinh viên tập trung sinh hoạt theo nhóm ngành cụ thể như sau:

      

     3. Lịch học chính thức: Từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản học tập cá nhân trên Website Phòng Đào tạo để xem lịch học cụ thể)./.

     Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.