Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2020-2021 và giảng viên hướng dẫn

Tin tức - Thông báo

    Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2020-2021 và giảng viên hướng dẫn:

      • Thời gian thực hiện đồ án từ 28/09-18/12/2020.
      • Sinh viên liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thực hiện đồ án đúng thời gian quy định
STT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN HỌ TÊN GIẢNG VIÊN THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN
1 1700394 Phan Thanh Phong  Ths. Nguyễn Văn Khấn 0919345229
nvkhan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
2 1700140 Phạm Hoàng Tuấn
3 1700344 Lê Phạm Anh Thiệt
4 1700631 Đoàn Hoàng Phát
5 1700219 Đào Thanh Quy
6 1700338 Võ Trọng Nghĩa
7 1700556 Nguyễn Ngọc Hiếu
8 1700069 Mai Thanh Duy
9 1700466 Huỳnh Gia Khang
10 1700444 Huỳnh Khánh Duy
11 1700433 Võ Minh Phước Ths. Tô Ái Nhân 0939238010
0902022836
tanhan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
12 1700490 Trần Ngọc Tân
13 1700517 Nguyễn Thái Phục
14 1700091 Nguyễn Dương Thanh
15 1700532 Lê Trần Nguyễn 
16 1700243 Ngô Đại Lợi
17 1700125 Lê Nguyễn Thiện Phú
18 1700177 Trương Quốc Khánh
19 1700124 Dương Thành Đạt
20 1700462 Nguyễn Thành Luân
21 1700212 Nguyễn Văn Thọ Ths. Nguyễn Phú Quí 0834567236
npqui@ctuet.edu.vn
Điện tử viễn thông
22 1700475 Nguyễn Minh Thiện
23 1700149 Ngô Liên Bửu Toàn
24 1700374 Lê Thanh Nhàn
25 1700520 Huỳnh Nguyên
26 1700328 Lê Thành Nguyên
27 1700751 Bùi Đoàn Gia Huy
28 1700206 Lê Hữu Đức 
29 1700185 Lê Trương Minh Ngọc 
30 1700686 Đặng Hoàng Duy
31 1700193 Trần Nguyễn Phước Thành Ths. Trần Hữu Tính 0939505644
thtinh@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
32 1700001 Nguyễn Thanh Việt
33 1700659 Nguyễn Hữu Thiên Phúc
34 1700280 Đoàn Thành Nhân
35 1700335 Đặng Vũ Trường Văn 
36 1700343 Nguyễn Minh Đạt
37 1700241 Nguyễn Văn Lành
38 1700332 Lê Hữu Lộc
39 1700129 Nguyễn Quốc Cường
40 1700088 Võ Phạm Vịnh Nghiêm
41 1700446 Võ Quốc Trạng  Ths. Vũ Văn Quang 0913135333
vvquang@ctuet.edu.vn
Điện tử viễn thông
42 1700428 Trần Minh Phúc 
43 1700286 Nguyễn Quốc Thích
44 1700351 Nguyễn Lê Trung Tín
45 1700323 Nguyễn Hồng Phúc
46 1700064 Nguyễn Ngọc Lâm
47 1700729 Nguyễn Tân Hưng
48 1700546 Trần Thanh Truyền Ths. Phan Trọng Tuấn 0939238010
0902022836
pttuan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
49 1700519 Phạm Duy Tân
50 1700587 Nguyễn Duy Quang
51 1700515 Ngô Văn Phương
52 1700728 Lê Chí Thức 
53 1700308 Nguyễn Anh Khoa
54 1700245 Nguyễn Thanh Toàn
55 1700024 Phạm Thái Điền
56 1700104 Trịnh Minh Bằng
57 1700499 Trần Minh Hiếu
58 1700342 Vương Bích Như Ths. Huỳnh Nguyễn
Xuân Cần
0903374515
hnxcan@ctuet.edu.vn
Điện tử viễn thông
59 1700166 Nguyễn Minh Hiếu
60 1700224 Nguyễn Đăng Hồ
61 1700297 Ngô Lê Nhật Minh
62 1700179 Phạm Công Hiệu
63 1700431 Nguyễn Thanh Hiền
64 1700008 Phan Thị Thanh Thúy Ths. Võ Minh Thiện 0917272745
vmthien@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
65 1700420 Nguyễn Nhựt Trường
66 1700056 Lê Trường Sang
67 1700233 Lê Trọng Tín
68 1700189 Lê Quốc Thành
69 1700071 Võ Khánh Luân
70 1700551 Nguyễn Thái Hòa
71 1700043 Trương Khánh Linh
72 1700497 Mai Hữu Đức
73 1700360 Nguyễn Văn Nghiêm
74 1700606 Trần Hoài Thương Ks. Trần Trung Khánh 0379969596
ttkhanh@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
75 1700730 Phạm Quang Vinh
76 1700617 Nguyễn Tấn Sang
77 1700029 Nguyễn Nhựt Trường
78 1700197 Nguyễn Lam Trường
79 1700333 Cao Hoài Ngọc
80 1700155 Lê Minh Kha
81 1700121 Nguyễn Thanh Điền
82 1700468 Đặng Trung Hiếu
83 1700627 Nguyễn Trường An
84 1700282 Trần Minh Trí Ths. Huỳnh Phát Triển 0988199194
hptrien@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
85 1700275 Thạch Thị Thúy Quanh 
86 1700383 Nguyễn Trần Thị Mỹ Xuân
87 1700086 Nguyễn Thanh Phúc
88 1700026 Nguyễn Tấn Phát
89 1700031 Đỗ Mạnh Hùng Ks. Huỳnh Văn Phú 0976707906
hvphu@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện
90 1700289 Nguyễn Đặng Anh Duy
91 1700051 Trần Tấn Dương
92 1700050 Nguyễn Khánh Duy
93 1700621 Phan Võ Phước Nguyên
94 1700321 Nguyễn Phước Lâm Ts. Dương Ngọc Đoàn 0814315116
dndoan@ctuet.edu.vn
Điện tử viễn thông
95 1700661 Phạm Duy Khánh
96 1700702 Trương Minh Luận
97 1700273 Nguyễn Lê Nhật Duy
98 1700613 Trần Minh Hào