Kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên các khóa chính quy Kế hoạch tổ chức giảng dạy năm học 2020-2021.

     Sinh viên xem kế hoạch để biết các mốc thời gian đăng ký môn học, học tập trong học kỳ, thi kế thúc học phần ….

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.