Lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, khóa 2016-2020

Tin tức - Thông báo

      Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến các em sinh viên thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử khóa 2016-2020 như sau:

     – Thời gian: bắt đầu lúc 7g30 ngày thứ bảy, 18/7/2020

     – Địa điểm: Hội trường C, trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

     Khoa thông báo đến các em sinh viên biết để chuẩn bị tốt cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

    Chi tiết Kế hoạch.

    Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.