Về việc kéo dài thời gian đăng ký học phần và đóng học phí đến ngày 19/06/2020

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí sinh viên chính quy học kỳ 3 (2019 -2020) được kéo dài đến 11 giờ thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

     Hình thức đăng ký học phần: trực tuyến.