Về việc chấp hành các quy định trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ yêu cầu sinh viên tham gia học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh nghiêm túc thực hiện các quy định trong thời gian tham gia học tập.

     Nếu vi phạm, sinh viên sẽ không được công nhận kết quả học tập và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.