Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Tin tức - Thông báo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Giấy chứng nhận do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng cấp, có giá trị đến ngày 02/10/2028.