Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Tin tức - Thông báo

       Ngày 09/02/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã ký quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông gồm 5 thành viên do tiến sĩ Dương Ngọc Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng.

       Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông.