Học tập trực tiếp tại trường từ ngày 14/02/2022

Tin tức - Thông báo

    Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức tập trung trực tiếp tại trường kể từ ngày 14/02/2022.

    Trong quá trình học tập trực tiếp tại trường, giảng viên và sinh viên tuân thủ nghiêm quy định “5K”, thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang trong quá trình học tập, làm việc tại trường để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

    Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.