Khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

    Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ mong muốn được khảo sát, lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và các nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử hiện tại của trường.

    Dựa trên ý kiến đánh giá, góp ý của các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và các nhà tuyển dụng, nhà trường sẽ xem xét điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của sinh viên và xã hội.

             Kính mời các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và các nhà tuyển dụng nhận xét, góp ý, đánh giá khách quan cho ngành đào tạo của trường. Tham khảo chương trình đào tạo hiện tại tại đây.

SINH VIÊN

CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG

     Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và các nhà tuyển dụng.