Báo cáo khoa học của giảng viên

Seminar

Danh sách các báo cáo khoa học giảng viên khoa đã thực hiện trong các năm qua:

Tên Bài báo cáo

Tác giả

Năm học

Các công nghệ mới trong mạng không dây Wi-Fi và lựa chọn lắp đặt mạng Wi-Fi

Dương Ngọc Đoàn

2021 – 2022

Giới thiệu các ứng dụng quản lý công việc, nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân và tổ chức thời đại 4.0

Nguyễn Phú Quí

2021 – 2022

Truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2

Vũ Văn Quang

2021 – 2022

Dự thảo Quy hoạch điện VIII, Những vấn đề trọng tâm của quy hoạch theo báo cáo của Viện Năng lượng, Bộ Công thương

Huỳnh Phát Triển

2021 – 2022

Thiết kế giao diện và vấn đề xử lý ảnh trong khoa học

Nguyễn Phú Quí

2019 – 2020

Ứng dụng smartphone và tín hiệu sóng Wi-Fi trong việc xác định vị trí

Dương Ngọc Đoàn

2019 – 2020

Quy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế đường dây và trạm biến áp trung thế 24 kV

Võ Minh Thiện

2019 – 2020

Tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa công suất và các giải pháp tự động hóa trong hệ thống bơm tưới

Võ Minh Thiện

2018 – 2019

Hướng dẫn sinh viên trên EXel tích hơp các công thức tính toán quấn dây máy điện nhanh chóng

Nguyễn Văn Khấn

2015 – 2016

Công nghệ siêu dẫn: Giải pháp cho ngành năng lượng tương lai

Lê Thanh Dững

2015 – 2016

Phổ UVVis ứng dụng và tiềm năng khai thác thiết bị này ở trường  ĐH KT-CN Cần Thơ

Giang Văn Phúc

2014 – 2015

Thiết kế Anten cho hệ thống RFID và một số ứng dụng

Nguyễn Phú Quí

2014 – 2015

Ước lượng thông số động cơ không đồng bộ dùng mạng Nơron

Nguyễn Chí Công

2014 – 2015

Điều khiển thiết bị phần cứng từ ĐTDĐ Android

Doãn Minh Đăng

2014 – 2015

Nền tảng mã nguồn mở Arduino

Trần Hoài Tâm

2014 – 2015

Điều khiển phối hợp fuzzy – PI động cơ không đồng bộ

Nguyễn Chí Công

2014 – 2015

Lập trình điều khiển phần cứng với Raspberry Pi và Python

Doãn Minh Đăng

2014 – 2015

Các vấn đề về tối ưu hóa trong điều khiển dự báo

Doãn Minh Đăng

2014 – 2015

Áp dụng thuật toán PSO cải tiến (Pseudo Gradient PSO) tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện.

Quách Hữu Lượng

2014 – 2015

Nghiên cứu ứng dụng C# trong thiết kế hệ thống SCADA quy mô công nghiệp

Hồ Thế Anh

2014 – 2015

Tìm hiểu về các tuyến cáp quang biển kết nối Internet tại Việt Nam

Nguyễn Trần Duy Khoa

2014 – 2015

Công nghệ WiTricity và ứng dụng

Nguyễn Trần Duy Khoa

2014 – 2015

Nhà thông minh (smart home) xu hướng phát triển và các công nghệ chủ yếu phát triển mô hình nhà thông minh.

Huỳnh Nguyễn Xuân Cần

2014 – 2015

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Doãn Minh Đăng

2013 – 2014

Thiết kế anten planar cho hệ thống Ultra-Wide Band (UWB)

Nguyễn Phú Quí

2013 – 2014

Sự phát triển của điện toán di động và ứng dụng trong giáo dục

Huỳnh Nguyễn Xuân Cần

2013 – 2014

Lộ trình tiến hóa công nghệ không dây từ 1G – 5G

Hồ Hữu Danh

2013 – 2014

Giới thiệu chuẩn thông tin di động sẽ được sử dụng trong tương lai

Hồ Hữu Danh

2013 – 2014

Các chuẩn kết nối di động hiện nay

Huỳnh Nguyễn Xuân Cần

2013 – 2014

Ứng dụng mã QR trong quảng bá thông tin tuyển sinh

Hồ Thế Anh

2013 – 2014

Ứng dụng năng lượng gió ở Việt Nam và thế giới

Nguyễn Chí Công

2013 – 2014

Ứng dụng mã STF trong hệ thống MIMO-OFDM

Vũ Văn Quang

2013 – 2014

Bao giờ thu nhập sẽ tăng?

Doãn Minh Đăng

2013 – 2014

Nghiên cứu phân tích phổ Wavelet của dạng sóng xung sét không chu kỳ giúp đo lường chính xác 1/1000

Nguyễn Văn Khấn

2013 – 2014

Tối ưu hóa nhúng và tiềm năng ứng dụng trong các vấn đề kỹ thuật

Doãn Minh Đăng

2013 – 2014

Sử dụng phần mềm nguồn mở miễn phí trong công việc văn phòng và giảng dạy

Doãn Minh Đăng

2013 – 2014

Công nghệ kỹ thuật mới trong mạng viễn thông di động

Dương Ngọc Đoàn

2013 – 2014