Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên

Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đã thực hiện trong các năm vừa qua:

Tên đề tài

Tác giả

Năm học

Chế tạo bộ nguồn điện bổ sung thiết bị giảng dạy thực hành thí nghiệm học phần Mạch điện tử

Dương Ngọc Đoàn

Vũ Văn Quang

2020-2021

Xây dựng mô hình thí nghiệm cơ điện lạnh phục vụ thí nghiệm thực hành tại phòng Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Võ Minh Thiện

Trần Trung Khánh

Huỳnh Văn Phú

Trương Khánh Linh

Võ Khánh Luân

2020-2021

Bộ điều khiển nguồn thông minh cho thiết bị điện tại Trường đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Nguyễn Phú Quí

Huỳnh Phát Triển

2019-2020

Thiết kế bộ nguồn đa năng ED 5119 bổ sung thiết bị giảng dạy Thực hành thí nghiệm tại phòng thực hành Kỹ thuật điện

Huỳnh Phát Triển

Phan Trọng Tuấn

2019-2020

Thiết kế, xây dựng mô hình thực hành, thí nghiệm đo điện trở tại phòng thí nghiệm Kỹ thuật đo điện

Trần Hữu Tính

Trần Trung Khánh

2019-2020

Nghiên cứu, thiết kế bộ thiết bị thí nghiệm vận hành tối ưu công suất, tiết kiệm điện trong vận hành máy điện phục vụ các hệ thống bơm tưới, sản xuất quy mô nhỏ tại PTN Điện công nghiệp

Võ Minh Thiện

Huỳnh Văn Phú

2019-2020

Xây dựng hệ thống điều khiển thông minh qua mạng wifi và qua mạng internet

Huỳnh Nguyễn Xuân Cần

2014 – 2015

Bộ giáo trình thí nghiệm vi điều khiển PIC BOOK1 phục vụ giảng dạy trong Điện – Điện tử – Điều khiển tự động

Nguyễn Phú Quí

2013 – 2014

Thiết kế phần mềm tạo phôi đề trắc nghiệm theo ma trận cho trước

Giang Văn Phúc

2014 – 2015

Xây dựng mô hình giám sát, điều khiển và trao đổi dữ liệu từ xa tại phòng thí nghiệm điện công nghiệp phục vụ công tác Đào tạo – Liên kết đào tạo

Võ Minh Thiện

2014 – 2015

Xây dựng và triển khai lắp đặt máy phát điện gió công suất nhỏ tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Võ Minh Thiện