Đăng ký chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy

Chi đoàn - Chi Hội Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo thủ tục hồ sơ đăng ký chế độ trợ cấp xã hội dành cho sinh viên chính quy của Trường.

Sinh viên nộp hồ sơ theo hướng dẫn về Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên đến ngày 20/07/2023.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.