Kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ năm học 2023-2024

Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ phụ năm học 2023-2024 với danh sách các học phần được mở. Sinh viên có thể thực hiện đăng ký học phần và kiểm tra thông tin các học phần đã đăng ký bằng tài khoản học tập cá nhân.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.