Quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với hệ đào tạo chính quy tại trường như sau:

      • khối ngành IV, V: 350.000 đồng/tín chỉ
      • khối ngành III, VII: 330.000 đồng/tín chỉ

Sinh viên nộp học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.