Kế hoạch tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Tin tức - Thông báo

      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

       Nhà trường dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19. Những sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ tham gia học trực tuyến.

       Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.