Tổ chức dạy học trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022

Tin tức - Thông báo

    Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng hệ thống học liệu E-learning của trường: https://bit.ly/3kUX7jr 

    Chi tiết thông báo vui lòng xem trong file đính kèm.