Tuyển sinh ngành mới Kỹ thuật năng lượng và Kỹ thuật Điện, Điện tử

Tin tức - Thông báo

   Trường đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển sinh đào tạo đại học chính quy 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật năng lượng và Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.