Khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

    Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ mong muốn được khảo sát, lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và các nhà tuyển dụng về chương […]

Xem chi tiết

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020-2021

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 68 sinh viên đạt loại xuất sắc, 242 sinh viên đạt loại giỏi, và 135 sinh viên đạt loại khá .      Vui lòng xem quyết […]

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.        Nhà trường dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ học kỳ […]

Xem chi tiết